Regulamin sklepu

Sklep internetowy DETAIL SUPPORT, działający pod adresem www.detailsupport.pl, jest prowadzony przez Firmę Detail Support z siedzibą w Dębówce 49A, 20-283 Lublin. Firma jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem ewidencyjnym: 42282 , posiada nadany NIP: 712 – 162 – 71 – 67 oraz numer statystyczny Regon: 432733870.
Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

I. Definicje


1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.eiko-sha.eu, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.

3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu dotpay.pl

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.


1. Zamówienia składane są za pośrednictwe strony internetowej Sklepu pod adresem www.detailsupport.pl

2. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Klient dostaje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem.

3. Klient, każdorazowo składając zamówienie w sklepie zawiera prawnie wiążącą umowę sprzedaży ze Sklepem.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. W takim wypadku ma możliwość anulacji zamówienia lub pomniejszenia go o brakujące towary.

5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i Klient złożył już na nie zamówienie, Sklep ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy Klient zapłacił za zamówiony towar, który jest niedostępny i nie rokuje się jego dostępności w ciągu najbliższych 30 dni kalendarzowych, Sklep zwraca Klientowi należność przelewem na konto bankowe Klienta.

6. Towary objęte promocjami i wyprzedażami występują w ograniczonej ilości, zamówienia składane w Sklepie realizowane są w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. Klient ma możliwość zamawiania towarów objętych promocjami i wyprzedażami, aż do wyczerpania się stanów magazynowych lub zakończenia akcji promocyjnych/wyprzedażowych.

III. Zmiany w zamówieniach.


1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub dokonać jego anulacji do momentu zakończenia jego realizacji przez Sklep.

2. Powyższe zmiany należy dokonywać poprzez wysłanie listu e-mail na adres info@detailsupport.pl lub poprzez nr telefonu: 785059911.

3. Zmiany takie jak: zmiana adresu wysyłki, anulacja zamówienia, zmiany dany do faktury VAT będą realizowany tylko poprzez kontakt emailowy ze Sklepem z adresu e-mail Klienta podanego przy rejestraci lub formularzu zamówienia.

IV. Ceny towarów.


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Do całkowitego kosztu zamówienia doliczona zostanie cena przesyłki, w zależności od wyboru sposobu dostawy przez Klienta. Klientowi przysługuje wysyłka na koszt Sklepu, jeśli spełni warunki określone na stronie z tabelą kosztów przesyłek. Tabela dostępna jest pod adresem Koszty przesyłki

V. Czas realizacji zamówienia.


1. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi do 24h, przy czym uwzględnione są tylko Dni robocze i zamówienia z wybraną formą wysyłki kurierem.

2. Czas realizacji zamówienia przy wybraniu formy wysyłki Pocztą Polską wynosi 48h.

3. Czas realizacji zamówienia z wybraniem płatności kartą kredytową może wydłużyć się do 4 dni roboczych.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie spowodowane podaniem przez Klienta błędnych danych adresowych

VI. Reklamacje


1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Każdy Klient ma prawo reklamacji towaru, który posiada wady fabryczne.

3. Aby złożyć reklamację, należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty email: info@detailsupport.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 785 05 99 11

4. Sklep przysyła kuriera pod adres wskazany przez Klienta po odbiór reklamowanego towaru na koszt Sklepu. Jeżeli stan faktyczny reklamowanego towaru posiada wady fabryczne, Sklep w ciągu 14 dni zwraca Klientowi należność za reklamowany towar.

5. Do reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon potwierdzającą zakup

VII. Zwroty


1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
W Sklepie eiko-sha.eu Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwroty przyjmowane są pod warunkiem, że towar nie był używany, zniszczony, opakowanie nie było otwierane oraz w żaden inny sposób naruszone.

3. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

4. Sklep nie odbiera przesyłek ze zwracanym towarem wysyłanych za pobraniem.

5. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę potwierdzającą zakup.

6. Sklep zwraca Klientowi należność równą cenie twoaru w ciągu 14 dni.

VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

IX. Postanowienia końcowe


1. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.